baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

Drodzy uczniowie tutaj znajdują się Regulaminy KONKURSÓW, do których serdecznie zachęcamy: 

 

KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: "WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ"

Kartka a3 z bloku technicznego, czas oddawania prac do p. M. Piejko do 31.10.2018r.

- praca konkursowa powinna być związana tematycznie z obchodzonym w tym roku 100 –leciem
odzyskania przez Polskę niepodległości,
- prace powinny nawiązywać do historii czy literatury. Wybór prezentowanych treści
pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.
- jeden uczeń/uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną
- technika wykonania plastycznej pracy konkursowej powinna mieścić się w kategoriach: rysunek,
grafika, malarstwo. Format prac:A3
- prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich
Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24 poz.83 art. 115).
- każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz imię i nazwisko nauczyciela pod okiem którego praca została wykonana. Należy również dołączyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych ucznia

Kryteria oceniania prac konkursowych:

- twórczy charakter prac,
- propagowanie idei pielęgnowania tradycji patriotycznych
- walory artystyczne
- estetyka wykonania
- zgodność pracy z tematem
- stopień trudności wykonania pracy plastycznej
- oryginalność
Trzy wybrane prace finałowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
oraz w lokalnej gazetce „Orka”. Możliwa jest również prezentacja prac uczestników/laureatów
na wystawie poza murami szkoły

Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu
Marta Piętak – nauczyciel języka polskiego, muzyki
Wiesław Pastuła – nauczyciel plastyk

 

- Konkurs "Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego - greckiego matematyka"