baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

     27 stycznia, jak co roku, w remizie strażackiej odbyły się Jasełka w wykonaniu prawie wszystkich uczniów szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przedstawienie było otwarte dla każdego chętnego i odbyło się przy pełnej widowni, na której obecni byli rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

     Na początku Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych. Następnie uczniowie przedstawili historię narodzin Pana Jezusa i dwie sceny pogłębiające refleksje na temat naszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie zostało bogato ubogacone występem chóru szkolnego i osobnym śpiewem uczniów z klas 1-3. Ponadto w czasie występu dziewczynki z klas 1-3 zaprezentowały „taniec śnieżynek”, dwóch uczniów grało na instrumentach, dwie dziewczynki z  szóstej klasy śpiewały w duecie, a uczennica grająca rolę Maryi solo. Na koniec dzieci przedszkolne, wraz z innymi, pięknie i radośnie zaśpiewały pastorałkę „Największy Gazda”. Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

     Wydarzenie to dało uczestnikom okazję do wspólnego, głębszego przeżywania radosnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowania tradycji z nimi związanych. Każdy uczeń mógł zaprezentować swoje indywidualne zdolności: muzyczne, aktorskie i taneczne, a tym samym ubogacić innych swoją osobą. Przygotowywanie się do zaprezentowania swoich ról sprzyjało wyrabianiu pamięci, odwagi, przezwyciężaniu nieśmiałości, ćwiczeniu wyrazistej mowy, budzeniu wrażliwości oraz integracji zespołu uczniowskiego.

     Występ dzieci został nagrodzony dużymi brawami i długo pozostanie w naszej pamięci.

Jaselka 2018

Zobacz Galerię