baner vulcan 1

 

baner vulcan 2

Rekrutacja 2019/2020 

ulotka

MPWW

 

Bezpieczny stok

 

Maopolska

 logo unia

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Liczę, piszę doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

„Moja Księgarnia” 42 – 200 Częstochowa, ul. Św. Rocha 83/2a

 

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.

                                                                                                        

                                                                                                                  Prezes Zarżadu

                                                                                                                  Leszek Romański

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zakupu usługi edukacyjnej w ramach projektu „Liczę, piszę doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:

1.   Iwona Wielomek

2.   Anna Zelech

3.   Jadwiga Ring

zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1.     Agnieszka Kosobucka

2.     Jolanta Piwowarczyk

3.     Mirosława Gębarowska

 

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz wymogami dotyczącymi wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

 

Prezes Zarządu

Leszek Romański