Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

13.11.2022

Nasze Przedszkole już po raz czwarty przystąpiło do: Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Głównymi celami projektu są zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków
czytelniczych.
Na inaugurację projektu zaprosiliśmy panią dyrektor, która przeczytała naszym
Przedszkolakom bajkę o skrzacie Jagódce pt. „ Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”.