Rekrutacja

W tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możesz zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.