Organ prowadzący

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego
32-061 Czułówek, ul. Jana III Sobieskiego 25
NIP: 944-20-24-781

Zarząd Stowarzyszenia na lata 2022-2025

Prezes Zarządu – Leszek Romański
tel. 668-185-729

V-ce Prezes Zarządu – Bogusława Madej
tel. 513-034-209

Skarbnik Zarządu – Lucyna Gawin
tel. 511-472-757

Sekretarz Zarządu – Katarzyna Tekieli
tel. 507-636-981

Członek Zarządu – Robert Marszałek
tel. 503-401-901